ALGEMEEN

Ladage Beheer B.V. (Hoofdweg 344, 2908 LC, Nederland) (hierna‚ Bram Ladage' of ‚wij' genoemd) verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet en regelgeving. Daarbij let Bram Ladage op de persoonlijke rechten van de gebruiker van deze toepassing (hierna ‚Inhoud' genoemd) en het is zich bewust van de betekenis van de bescherming van persoonsgegevens. Lees deze Privacyverklaring zorgvuldig door. 

Bijgewerkt tot juli 2021

NAAM EN ADRES VAN DE VERWERKING VERANTWOORDELIJKE

Verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming en andere in de lidstaten van de Europese Unie geldende gegevensbescherming wetten en bepalingen met een gegevensbescherming karakter is:
 

Ladage Beheer B.V.

Hoofweg 344

2908 LC Capelle aan den IJssel

Nederland
kantoor@ladage.nl

 

De contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit vind je onder het punt: Recht van bezwaar in deze Privacyverklaring.

 

WANNEER IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING?

Deze Privacyverklaring van Bram Ladage is van toepassing op alle persoonsgegevens die van onze klanten en gebruikers worden verzameld in verband met onze producten en diensten in Nederland. 

Deze persoonsgegevens kunnen offline worden verzameld wanneer je onze vestigingen bezoekt of contact opneemt met onze de klantenservice. Daarnaast kunnen persoonsgegevens online worden verzameld wanneer je gebruik maakt van de website van Bram Ladage, met name de website met de domeinnaam www.bramladage.nl ('Website'), alle huidige en toekomstige sociale media accounts van Bram Ladage ('Social Media'). Verder kunnen jouw persoonsgegevens worden verzameld via onze marketingcampagnes, advertentiecookies en Bram Ladage content die door ons of namens ons wordt verspreid via derden. Al het voorgaande (offline en online) wordt hierna tezamen 'Diensten' genoemd.

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op niet-Bram Ladage content, welke beschikbaar wordt gesteld via directe of indirecte verwijzingen via onze Diensten naar websites en/of andere inhoud die eigendom zijn van derden ('gelinkte pagina's).

Deze Privacyverklaring maakt deel uit van de Algemene gebruiksvoorwaarden van Bram Ladage.

 

WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD EN HOE?

Welke grondslagen gelden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Bram Ladage verzamelt alleen persoonsgegevens zoals voornamen en achternaam, adres, geboortedatum en e-mailadres voor zover deze door jou op vrijwillige basis worden verstrekt en voor zover het verzamelen van deze gegevens door de wet wordt toegestaan of met jouw toestemming gebeurt. Hetzelfde geldt voor persoonsgegevens die door jou vrijwillig, via onze vestigingen of klantenservice dan wel via de Diensten, aan Bram Ladage worden verstrekt, welke noodzakelijk zijn voor ons om uitvoering te kunnen geven aan onze overeenkomst, zoals het leveren van bestellingen. Indien je deze noodzakelijke gegevens niet wenst te verstrekken, kunnen wij onze overeenkomst met jou niet uitvoeren.

Bram Ladage kan ook persoonsgegevens van jou verzamelen om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust of ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens van minderjarigen?

Indien wij voor het verzamelen van persoonsgegevens toestemming nodig hebben en de gebruiker is jonger dan 16 jaar, dan dient deze persoon de toestemming te hebben van zijn of haar ouders of voogd, voordat wij deze persoonsgegevens kunnen gebruiken. In dat geval zullen wij om deze toestemming vragen. 

Indien wij ontdekken dat we persoonsgegevens hebben verzameld van gebruikers jonger dan 16 jaar zonder de toestemming van zijn of haar ouders of voogd, terwijl deze toestemming wel vereist was, dan zullen wij deze gegevens zo snel als mogelijk is verwijderen.

Welke informatie verzamelen wij en hoe verzamelen wij deze gegevens?

Wij verzamelen alle informatie die je rechtstreeks aan ons verstrekt. Wanneer je ervoor kiest om contact met ons op te nemen via onze vestigingen, onze contactgegevens of op andere wijze contact met ons zoekt. Het gaat dat om de volgende soort gegevens:

 • Persoonsgegevens: zoals jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum/leeftijd, geslacht en eventuele overige contactgegevens;
 • Betaalgegevens en betaalmethode;
 • Producten die je hebt gekocht en kennelijke voorkeuren voor onze producten en diensten;
 • Andere persoonsgegevens die je vrijwillig aan ons verstrekt;
 • Accountgegevens welke bij aanmelding via jouw Social Media account worden doorgegeven;

De website van Bram Ladage kan bezocht worden zonder dat ingave van persoonsgegevens nodig is. Het is niet nodig om je te registreren of een contactformulier in te vullen. Als je de Bram Ladage website bezoekt, worden er wel automatisch gegevens over jou opgeslagen. Zo wordt er door ons een verkort IP-adres van de computer opgeslagen. Bij het opslaan van deze bezoekersgegevens worden je IP-adres en domeingegevens alleen in verkorte vorm opgeslagen, zodat de bezoeker niet achterhaald kan worden. In onze server-log bestanden worden automatisch de volgende gegevens opgeslagen die je browser aan ons doorgeeft: 

 • Browsertype/-versie;
 • Gebruikte besturingssysteem;
 • Referrer URL (de daarvoor bezochte pagina);
 • Hostnaam van de computer of apparaat die de website bezoekt (IP-adres);
 • Tijdstip van de serveraanvraag; 

Voor het gebruik van onze App of mobiele toepassingen geldt dat er eveneens automatisch gegevens over jou worden verzameld. Naast de hierboven vermelde gegevens kan het daarbij gaan om:

 • Informatie over het besturingssysteem van jouw mobiele apparaat;
 • Informatie over de wijze waarop je onze toepassingen gebruikt;
 • Accountgegevens of andersoortige identificatiegegevens;

Wij kunnen ook gegevens over jou verzamelen via andere bronnen, zoals openbare databanken, 'data-aggregators' en overige openbare informatie van derden. Naast de in deze paragraaf genoemde gegevens kan het dan gaan om informatie over bepaalde voorkeuren en interesses.

Verder gebruiken wij (alsook de derden die wij inschakelen om gegevens te verzamelen) cookies en andere vergelijkbare hulpmiddelen om informatie over jou te verzamelen wanneer je gebruik maakt van onze Diensten. 

Het kan zijn dat er camerabeelden van jou worden opgeslagen via onze camerasystemen. In en om onze vestigingen kunnen wij namelijk het gebruik van camerasystemen inzetten ter beveiliging en bescherming van jouw en onze veiligheid en eigendommen. In principe bewaren wij deze camerabeelden niet langer dan vier weken, tenzij er sprake is van een incident. In dat geval zullen wij de beelden voor bewijs doeleinden bewaren zo lang als dat voor de afwikkeling van dat incident noodzakelijk is.


WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ EN HOE?

Reclame via onze Diensten worden voor je geoptimaliseerd door de anonieme verzameling en verwerking van je gebruiksgedrag zodat we in kunnen spelen op je interesses. Daartoe zetten derden in opdracht van Bram Ladage webbakens en/of cookies op je apparaat die de gebruiksgegevens verzamelen. 

Een ‚cookie' is een klein tekstbestand dat je browser automatisch samenstelt en dat op je apparaat wordt opgeslagen. De cookie wordt gebruikt voor de identificatie en/of het verzamelen van informatie over de gebruiker. 

Een ‚webbaken' (of ‚tag') is een kleine grafische afbeelding die in de website, toepassing of e-mail ingebed is. Deze wordt gebruikt voor de follow-up van het gebruik. 

Bij de samengestelde gebruiksgegevens gaat het om gegevens die verzameld kunnen worden wanneer je bijvoorbeeld de pagina's van de app bezoekt of op een advertentie klikt. Op die manier kan Bram Ladage het gebruik van de advertenties analyseren die voor jou interessant zijn en je voorkeuren vaststellen. Daarbij worden in geen geval persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres) opgeslagen. Voor zover IP-adressen worden verzameld, gebeurt dit geanonimiseerd, zodat een terugkoppeling naar de betreffende persoon onmogelijk is. 

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde 'sessie cookies'. Deze worden na je bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op je apparaat opgeslagen, totdat je deze zelf verwijdert. Met deze cookies kunnen we je browser bij je volgende bezoek weer herkennen. 

Zelf kun je de cookies op ieder moment controleren, wissen en blokkeren door de instellingen in jouw browser aan te passen. Meer (algemene) informatie over de wijze hoe je deze instellingen kunt aanpassen, vind je op de website about cookies.org. Het wijzigen van deze instellingen betekent overigens niet dat je geen aanbiedingen of advertenties meer kunt zien, maar zal wel tot gevolg kunnen hebben dat bepaalde Diensten in beperkte mate functioneren. 

Hieronder kun je lezen welke cookies wij gebruiken in verband met het gebruik van onze Diensten, wat deze cookies doen en welke informatie zij over jou verzamelen. Ook kun je hier lezen hoe je deze cookies kunt uitschakelen.

Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies', tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en die een analyse van je gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt verzameld over je gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Bij activering van de IP-anonimisering op deze website wordt je IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort.

Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar ingekort. In opdracht van de eigenaar van deze website gebruikt Google deze informatie om je gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website activiteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en internet verbonden diensten voor de eigenaar van de website uit te voeren. Je in het kader van Google Analytics doorgegeven IP-adres wordt door Google niet met andere gegevens samengevoegd. 

Google is verplicht om zich te houden aan de door het Amerikaanse ministerie van handel gepubliceerde Privacy Shield-overeenkomst tussen de EU en de VS inzake de verzameling, het gebruik en de opslag van persoonsgegevens uit de lidstaten van de EU. Google, inclusief Google Inc. en zijn dochterondernemingen in de VS hebben door middel van certificering verklaard dat ze zich aan de desbetreffende Privacy Shield-uitgangspunten zullen houden.

[https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI]

Daarnaast zijn Google Analytics en Google Analytics 360 gecertificeerd volgens de ISO 27001 veiligheidsnorm. De certificering heeft betrekking op de systemen waarmee Google Analytics en Google Analytics 360 worden uitgevoerd.

Je kunt de opslag van cookies door een instelling in je browser software voorkomen. We wijzen je erop dat je in dat geval niet alle functies van deze website volledig kan gebruiken. Je kunt daarmee voorkomen dat de cookie gegevens met betrekking tot je gebruik van de website (inclusief je IP-adres) voor Google verzamelt en dat Google deze gegevens verwerkt, door de via de volgende linken beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren. 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Google Remarketing

We maken gebruik van de Remarketing Technologie van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; 'Google'). Met deze technologie worden gebruikers die onze internetpagina's en online-diensten bezocht hebben en interesse hebben getoond voor de inhoud, met doelgerichte reclame op de pagina's van het Google Partner Netwerk opnieuw benaderd. De weergave van reclame vindt plaats door gebruik te maken van cookies (zie de rubriek 'Cookies'). Met behulp van cookies kan het gedrag van de gebruiker tijdens het bezoek aan de website worden geanalyseerd en vervolgens kunnen gerichte product adviezen worden gegeven en op de interesse afgestemde reclame worden getoond. Google kan deze informatie ook aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk is toegestaan en derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Als je geen op jouw interesses afgestemde reclame wil ontvangen, kun je het gebruik van cookies door Google voor dit doel uitschakelen door naar de website https://www.google.nl/settings/ads te gaan. Je kunt het gebruik van cookies door andere aanbieders ook uitschakelen door naar de activeringspagina van de betreffende aanbieder te gaan. Door gebruik te maken van onze website of app verklaar je akkoord te gaan met de verwerking van de gegevens die Google op de hier beschreven manier voor het eerder genoemde doel van je verzamelt. We wijzen erop dat Google eigen gegevensbeschermingsrichtlijnen hanteert, waar wij geen invloed op hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze richtlijnen en procedures. Meer informatie over Google Remarketing en de gegevensbescherming verklaring van Google vind je op de volgende website:

http://www.google.nl/intl/de/policies/privacy/

Je kunt Remarketing voorkomen door cookies in de browserinstellingen uit te schakelen. 


Gebruik van social plug-ins van Facebook

Voor de inhoud worden zogenaamde social plug-ins ('plug-ins') van het sociale netwerk facebook.com gebruikt, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ('Facebook'). Deze plug-ins zijn herkenbaar aan het Facebook logo. Als je de inhoud oproept, maakt je browser direct verbinding met de server van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct aan je browser doorgegeven en daardoor met de website gekoppeld. Door de koppeling via de plug-in ontvangst Facebook informatie dat je op de betreffende internetpagina van Burger King bent geweest. Als je bij Facebook inlogt, kan Facebook je bezoek onder je Facebook-account plaatsen. We wijzen je erop dat de uitwisseling van deze informatie bij een bezoek aan onze internetpagina met de domeinnaam www.bramladage.nl altijd plaatsvindt, onafhankelijk of er interactie met de plug-in plaatsvindt. Als interactie met de plug-in plaatsvindt, bijvoorbeeld door op de knop ‚Leuk' te tikken, wordt de betreffende informatie van je browser direct aan Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. Het doel en de omvang van de gegevens die worden verzameld en verder verwerkt en gebruikt door Facebook, alsmede je rechten en mogelijkheden om de instellingen te wijzigen voor de bescherming van je persoonlijke levenssfeer, kun je vinden bij de gegevensbeschermingstips van Facebook (http://www.facebook.com/policy.php).

Als je niet wil dat Facebook gegevens verzamelt over je bezoek aan onze website, moet je, voordat je naar de website www.bramladage.nl gaat, bij Facebook uitloggen. 

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming kun je vinden op de websites https://www.google.com/analytics/terms/nl.html eb. https://www.google.nl/intl/nl/policies/.

Bij registratie en aanmelding via Facebook geeft de app de volgende informatie aan de server door: Facebook profiel, Facebook gebruikersnaam, Facebook e-mailadres (optioneel) en een Facebook authenticatietoken. Het token wordt met behulp van Facebook graph endpoints op geldigheid gecontroleerd en of het bij de gebruikersnaam, dus bij dezelfde Facebook-account hoort. Tijdens het aanmelden wordt (alleen als de gebruiker zich niet bij Facebook heeft geregistreerd) ook van het Facebook e-mailadres gecontroleerd of dit bij het token van het account past. Dit wordt gedaan zodat het ook voor gebruikers die zich met een e-mailadres en wachtwoord hebben geregistreerd mogelijk is via Facebook in te loggen.
 

Facebook Retargeting

We gebruiken op onze website de Retargeting-tool 'Website Custom Audiences' van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Als je een Facebook-account hebt en de tool kan dit aan de hand van bestaande Facebook-cookies herkennen, genereert deze tool een niet op de persoon betrekking hebbend controlecijfer, wat voor analyse- en marketingdoeleinden aan Facebook wordt doorgegeven. Daarnaast versleutelen we je 

e-mailadres en dit sturen we in versleutelde vorm naar Facebook. Met de cookie-herkenning en de verzending van de versleutelde informatie kan Facebook je in opdracht van ons doelgerichte productaanbevelingen als gepersonaliseerde reclame banners op Facebook tonen. Tegen het gebruik van Facebook Website Custom Audiences kun je bezwaar maken via de website https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.
 

Locatiediensten

Als je een Bram Ladage Restaurant zoekt, kun je zoekresultaten in de buurt van je huidige locatie laten weergeven. Daarvoor is het noodzakelijk dat je je huidige locatie aan de tussenpersoon doorgeeft. Deze wordt alleen doorgegeven als je de betreffende zoekfunctie gebruikt. Deze gegevens worden alleen gebruikt om je de juiste zoekresultaten te geven. Er wordt geen persoonlijke informatie over de locatie verzameld. De locatiegegevens worden niet opgeslagen, omdat die alleen worden gebruikt op het moment dat de zoekresultaten worden vastgesteld. 


WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ JOUW GEGEVENS?

Wij gebruiken de over jou verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden:

a)    In het kader van onze dienstverlening of de overeenkomst die we met jou zijn aangegaan, zoals ter;

 • uitvoeren van bestellingen;
 • verwerking en analysering van betalingen;
 • communicatie over bestellingen, klachten, opmerkingen of over overige dienstverlening; 

b)    Ter verbetering van onze producten, Diensten en jouw ervaringen:

 • door jouw gebruik daarmee te evalueren;
 • door de statistieken over jouw gebruik (anoniem en in combinatie met gegevens afkomstig van derden) te analyseren om jouw ervaring met onze Diensten te personaliseren en gebruiksvriendelijker te maken en onze Diensten steeds verder af te stemmen op jouw persoonlijke voorkeuren, interesses en de wijze waarop jij daar gebruik van maakt. 
 • door de beveiliging van onze Diensten te optimaliseren;

c)    In het kader van gerichte marketingactiviteiten waarbij wij jou informeren over gepersonaliseerde aanbiedingen, acties of events die aansluiten bij de door jou aangegeven interesses.

d)    Ter voldoening aan onze wettelijke verplichtingen, zoals 

 • ter voorkoming van fraude en overige criminele activiteiten;
 • ter oplossing van geschillen en betwiste betaaltransacties;
 • vereist door wetgeving en/of overheidsinstanties;

 

MET WIE DELEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Bram Ladage Deelt jouw persoonsgegevens alleen volgens de wijze als omschreven in deze Privacyverklaring. In geen geval worden jouw persoonsgegevens verkocht aan derden.

Bram Ladage Heeft het recht om jouw persoonsgegevens te gebruiken binnen Bram Ladage, met inachtneming van de algemene eisen uit de privacywet- en regelgeving. 

 

Voor zover dit wettelijk is toegestaan en conform de privacywet- en regelgeving, kan Bram Ladage Jouw persoonsgegevens ook delen met andere bedrijven. Dit kunnen onze leveranciers en overige derden betreffen, die behulpzaam zijn bij het uitvoeren van onze Diensten (zoals (thuis)bezorging van bestellingen, alsook toeleveranciers) en/of betrokken zijn bij de communicatie met jou over de afwikkeling van vragen, opmerkingen of klachten. Deze derden kunnen de toegang tot de persoonsgegevens alleen gebruiken voor het uitvoeren van deze specifieke opdrachten namens ons. Wij staan niet toe dat deze derden uw persoonsgegevens voor een ander doel dan overeengekomen gebruiken. 

Bram Ladage Heeft het recht om jouw persoonsgegevens te gebruiken of door te geven aan derden voor zover zij zich hierbij aan de wet, voorschriften of wettelijke eisen houdt, met name ten behoeve van de bescherming van de integriteit, veiligheid en beveiliging van het Bram Ladage Concern, haar medewerkers en haar Diensten, ter ondersteuning van gerechtelijke onderzoeken over zaken die voor de openbare veiligheid vereist zijn, alsook met betrekking tot ingestelde of in te stellen rechtsvorderingen.

 

HOE BEWAREN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld. Wij bewaren jouw persoonsgegevens ook niet langer dan dat de wet ons voorschrijft en voor de periode die wij nodig hebben om een eventueel geschil te beslechten. 

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden tenzij anders vermeld, alleen verwerkt en bewaard binnen de Europese Unie en volgens de algemene eisen uit de privacywet- en regelgeving.  Doorgifte van jouw persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zal alleen plaatsvinden indien er in het betreffende land sprake is van een passend beschermingsniveau. 

 

HOE BEVEILIGEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens op een passende manier worden beveiligd. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, om verlies, ongeoorloofde toegang, wijziging onrechtmatige verwerkingen of misbruik van persoonsgegevens te voorkomen. De toegang tot persoonsgegevens door onze medewerkers en adviseurs is bovendien beperkt tot een 'need-to-know' basis. Wij zullen ons inspannen om deze maatregelen steeds zo optimaal mogelijk te houden, maar kunnen er niet voor instaan dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.


WELKE RECHTEN HEEFT DE BETROKKENE?

Recht van bevestiging

Iedere betrokkene heeft het in de Europese Algemene verordening gegevensbescherming opgenomen recht om van degene die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking een bevestiging te vragen of persoonsgegevens verwerkt worden. Indien de betrokkene een beroep wil doen op dit recht van bevestiging, kan deze zich altijd wenden tot onze contactpersoon voor gegevensbescherming of een andere medewerker die verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens.

Recht van inzage

Iedere persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het in de Europese Algemene verordening gegevensbescherming opgenomen recht om op ieder gewenst moment van de verwerking verantwoordelijke inzage te krijgen in en een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die van de betrokken persoon zijn opgeslagen. Bovendien staat de Europese Algemene verordening gegevensbescherming de betrokken persoon toe dat aan deze persoon informatie wordt verstrekt over:

 • de verwerking doelstellingen;
 • de categorie waartoe de persoonsgegevens die verwerkt worden behoort; 
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers waaraan de persoonsgegevens openbaar zijn of worden gemaakt, met name bij ontvangers in andere landen of bij internationale organisaties;
 • indien mogelijk de geplande periode dat de persoonsgegevens worden opgeslagen, of, wanneer dit niet mogelijk is, de criteria voor het vastleggen van deze periode; 
 • het bestaan van het recht van correctie of verwijdering van de persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verwerking verantwoordelijke of het recht van het maken van bezwaar tegen deze verwerking; 
 • het bestaan van het recht om bezwaar te maken bij een toezichthoudende autoriteit; 
 • als de persoonlijke informatie niet bij de betrokkene zijn verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;
 • het bestaan van een geautomatiseerde individuele besluitvorming waaronder profilering overeenkomstig artikel 22 lid 1 en 4 van de AVG en - althans in deze gevallen - bewijskrachtige informatie over de gebruikte opzet alsmede de betekenis en verwachte gevolgen voor de betrokkene.
 • Verder heeft de betrokkene er recht op te weten of de persoonsgegevens aan een ander land of aan een internationale organisatie worden doorgegeven. Als dat het geval is, heeft de betrokkene recht op informatie over passende waarborgen in verband met de overdracht van de gegevens. 

Als een betrokkene een beroep wil doen op dit recht op informatie, kan deze contact opnemen met onze contactpersoon voor gegevensbescherming of een andere medewerker die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking. 

Recht van correctie

Iedere betrokkene heeft het in de Europese Algemene verordening gegevensbescherming opgenomen recht om te eisen dat onjuiste persoonlijke informatie direct wordt gecorrigeerd. Bovendien heeft de betrokkene in samenhang met het doel van de verwerking het recht om te eisen dat onvolledige persoonsgegevens worden aangevuld - ook door middel van een aanvullende verklaring. 

Als een betrokkene een beroep wil doen op dit recht van correctie, kan deze altijd contact opnemen met onze contactpersoon voor gegevensbescherming of een andere medewerker die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking.

Recht van verwijdering (Recht van vergeten worden)

Iedere betrokkene heeft het in de Europese Algemene verordening gegevensbescherming opgenomen recht om te eisen dat de persoonsgegevens direct worden verwijderd indien sprake is van een van de volgende redenen en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is: 

 • De persoonsgegevens worden verzameld voor doelen of verwerkt op een wijze waarvoor deze niet meer nodig zijn. 
 • De betrokkene trekt zijn toestemming in waarop de verwerking volgens art. 6 lid 1 onder a van de AVG of art. 9 lid 2 onder a van de AVG is gebaseerd en een andere wettelijke grondslag voor de verwerking ontbreekt. 
 • De betrokkene maakt op grond van art. 21 lid 1 van de AVG bezwaar tegen de verwerking en er bestaan geen wettelijke prioritaire gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt op grond van art. 21 lid 2 van de AVG bezwaar tegen de verwerking. 
 • De persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt. 
 • De verwijderen van de persoonsgegevens is noodzakelijk als gevolg van een wettelijke verplichting volgens het Unierecht of lid statelijk recht waaronder de verwerking verantwoordelijke valt.
 • De persoonsgegevens worden verzameld in het kader van een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij volgens art. 8 lid 1 van de AVG.

Indien een van bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wil dat persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen worden verwijderd, kan deze altijd contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking. Onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker zal er dan voor zorgen dat uw verzoek tot verwijderen direct wordt uitgevoerd. 

Als de persoonsgegevens door ons openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf is volgens art. 17 lid 1 van de AVG verantwoordelijk voor de verwijdering van de persoonsgegevens, dan zullen we afhankelijk van de beschikbare technologie en implementatiekosten passende maatregelen nemen om anderen die voor de gegevensverwerking verantwoordelijk zijn en die de openbaar gemaakte persoonsgegevens verwerken in kennis te stellen dat de betrokkene van deze andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijken eist dat de links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens worden verwijderd, voor zover de gegevensverwerking niet vereist is. Onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker zal van geval tot geval het noodzakelijke doen. 

Recht van beperking van de verwerking 

Iedere betrokkene heeft het in de Europese Algemene verordening gegevensbescherming opgenomen recht om in de volgende situaties van de verwerking verantwoordelijke te eisen dat de verwerking wordt beperkt:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene bestreden en dit voor een periode waarin het voor de verwerking verantwoordelijke mogelijk is de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. 
 • De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene wil niet dat de persoonsgegevens worden verwijderd, maar eist in plaats daarvan beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
 • De verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens nodig voor een doel waarvoor de verwerking niet langer nodig is, maar de betrokkene heeft deze nodig voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken.
 • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking volgens art. 21 lid 1 van de AVG en het staat nog niet vast of de redenen van de verwerking verantwoordelijke of die van de betrokkene zwaarder wegen. 

Indien een van bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene eist dat het gebruik van persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen wordt beperkt, kan deze altijd contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking. Onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker zal er dan voor zorgen dat uw verzoek tot beperking van de verwerking direct wordt uitgevoerd. 

Recht van gegevensoverdracht

Iedere betrokkene heeft het in de Europese Algemene verordening gegevensbescherming opgenomen recht om te eisen om de betreffende persoonsgegevens die de betrokkene aan een verantwoordelijke voor gegevensverwerking heeft verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en door een machine leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien heeft de betrokkene het recht om deze door de verwerking verantwoordelijke onbelemmerd aan een andere verwerking verantwoordelijke over te dragen, voor zover de verwerking met toestemming volgens art. 6 lid 1 onder a van de AVG of art. 9 lid 2 onder a van de AVG of een overeenkomst volgens art. 6 lid 1 onder b van de AVG plaatsvindt en de verwerking met behulp van een geautomatiseerd proces plaatsvindt, voor zover de verwerking niet voor de uitvoering van een taak van algemeen belang noodzakelijk is of plaatsvindt voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerking verantwoordelijke is toevertrouwd.

Daarnaast heeft de betrokkenen bij de uitoefening van zijn recht van gegevensoverdracht volgens art. 20 lid 1 van de AVG het recht om te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens direct van de ene aan de andere verwerking verantwoordelijke worden overgedragen voor zover dit technisch mogelijk is en dit geen invloed heeft op de rechten en vrijheden van andere personen.

Om aanspraak te maken op het recht van gegevensoverdracht, kan de betrokkene altijd contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking.

Recht van intrekking van de toestemming met betrekking tot gegevensbescherming 

Iedere betrokkene heeft het in de Europese Algemene verordening gegevensbescherming opgenomen recht om toestemming die is gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. 

Om het recht van intrekking uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking. 

Recht van bezwaar

Iedere betrokkene heeft het in de Europese Algemene verordening gegevensbescherming opgenomen recht om te allen tijde vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e of f van de AVG.

Indien bezwaar wordt gemaakt stoppen wij met de verwerking van de persoonsgegevens, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene, of wanneer de verwerking dient voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken. 

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken ten behoeve van direct marketing, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, dan worden de persoonsgegevens door ons niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

Hoe maak je bezwaar?

Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker. In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procédés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

Als je van mening bent dat de verwerking van je persoonsgegevens niet rechtmatig gebeurt, heb je altijd het recht bezwaar te maken bij de autoriteit die toezicht houdt op de gegevensbescherming. Het recht op bezwaar blijft van kracht, onverminderd andere administratieve of justitiële rechtsmiddelen. 

Het adres van de autoriteit die toezicht houdt op de gegevensbescherming is: 

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ DEN HAAG

Tel.: 088 - 1805 250

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap
WIJZIGING VAN ONZE PRIVACYVERKLARING

Het kan van tijd tot tijd nodig zijn om deze Privacyverklaring te wijzigen of aan te vullen. We adviseren je dan ook om deze Privacyverklaring regelmatig door te lezen. Dan kun je er zeker van zijn dat wijzigingen niet met terugwerkende kracht worden doorgevoerd en dat de manier waarop eerder verzamelde gegevens gebruikt worden niet wezenlijk verandert. 

Bijgewerkt tot 10 juli 2021